Projekty

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Tarnobrzegu realizuje w latach 2022 – 2023 projekty finansowane w ramach Rządowego programu „Polski Inkubator Rzemiosła”, który dotyczy organizacji rzemieślniczych i zakłada wsparcie ich rozwoju jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce oraz znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje jego rozwojowi. Projekty finansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

  • I PROJEKT – „Rzemieślników i Przedsiębiorców w Tarnobrzegu - nowe wyzwania. Modernizacja  ” – wartość projektu  56404.98 zł .

Projekt dotyczy zakupów sprzętu podnoszącego jakość świadczonych usług, oraz usługi szkoleniowe i doradcze dla Organów i pracowników Cechu.

  • II PROJEKT – „Rozwój kształcenia dualnego na ternie działania Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Tarnobrzeg” wartość projektu 119775.00 zł .

Projekt ma za zadanie promować kształcenie dualne na terenie działania Cechu.